Gradska uprava Čačak

Izvor: spijunka.rs

ČAČAK – U Čačku po popisu iz 2011. godine 6,67 procenata porodica imaju troje dece, 0,67 odsto porodica imaju četvoro dece i 0,17 procenata porodica imaju petoro i više dece. Po popisu iz 2011. u Čačku je bilo 38.749 domaćinstava.
Grad Čačak se, prema podacima Centra za socijalni rad u ovom gradu, nizom mera bori protiv bele kuge. Iz domena ove ustanove izdvajaju se:
–  Pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama (ovo pravo ostvaruju nezaposlene porodilje od 2013. godine, u trajanju od 12 meseci po rođenju deteta).
– Pravo na delimičnu naknadu troškova komunalnih usluga (porodice sa troje i više dece imaju pravo na subvenciju komunalnih usluga, porodice koje imaju decu sa smetnjama u razvoju, materijalno ugrožene porodice).
– Pravo na naknadu troškova ekskurzija, letovanja i zimovanja materijalno ugrožene dece ((podrška svim porodicama (pa i višečlanim)) ovim vidom materijalne podrške.
–  Prava na troškove školovanja materijalno ugrožene dece i dece sa smetnjama u razvoju (višečlanih i drugih).
–  Pravo na besplatan obrok u narodnoj kuhinji (najčešće su porodice sa decom i višečlane porodice).
– Rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih lica (svih porodica pa i višečlanih).
–  Saniranje i poboljšanje uslova stanovanja socijalno ugroženih lica (ima i višečlanih porodica).
–  Sredstva za higijenu i životne namirnice (podrška materijalno ugroženim porodicama)
–  Pravo na pomoć u naturi (podrška materijalno porodicama).
–  Ogrev za zimu (godišnje oko 630 porodica materijalno-ugroženih ostvari ovo pravo).
–  Odeća i obuća (za decu i porodice kao materijalna podrška).
–  Udžbenici, školski pribor i oprema za školu (za sve porodice koje su korisnici ili imaju potrebe za ovim vidom podrške po proceni stručnog tima).
–  Poklon paketići (za decu iz porodica socio-materijalno ugroženih).
Sva ova prava su definisana gradskom odlukom i porodice ih ostvaruju i na taj način se poboljšava njihov materijalni položaj i stimuliše rađanje, a sa podrškom se utiče na smanjenje siromaštva u našem gradu.
Gradskoj upravi, odnosno Centru, kako ističu u ovoj ustanovi, obraćaju se višečlane porodice za materijalnu podršku u okviru populacione politike i stimulativnih mera kao i u cilju poboljšanja materijalnog položaja. Broj porodica koje se obraćaju za ova prava (višečlanih) je, nažalost, u stalnom porastu iz godine u godinu kod svih ustanova.

– Poboljšanje već postojećih mera i veći obuhvat se očekuje u narednom periodu – ističu u Centru za socijalni rad. – Socijalna politika grada je dosta široka i grad Čačak pored nekih mera kao npr. vantelesna oplodnja, stipendije za studente i dr. direktno građani ostvaruju u gradskoj upravi dok većinu drugih stimulativnih mera Grad je poverio nadležnim ustanovama i organizacijama. Ono što posebno Grad čini je i unapređenje obrazovnog i zdravstvenog sistema, unapređenje sistema socijalne zaštite, povećanje broja radnih mesta i niz drugih mera koje imaju pozitivne efekte na podsticanje rađanja i borbe protiv bele kuge.     

spijunka.rs