Dostupan uvid u birački spisak opštine Gornji Milanovac

dec 3, 2021 | Društvo | 0 Komentara

Foto: Opštinska uprava GM

GORNJI MILANOVAC – Opštinska uprava Gornjeg Milanovca obaveštava sve sugrađane izlaže na uvid deo biračkog spiska za područje opštine Gornji Milanovac.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građena u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Gornji Milanovac, izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac, ul.Takovska br. 2, sprat 1, kancelarija br. 8, neposredno ili telefonom na broj 515-0059.

Uvid u jedinstveni birački spisak, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/, sajtu Republičke izborne komisije i sajtu opštine Gornji Milanovac.

Zahtevi za upis, brisanje ili promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 7:30 do 15:30 časova svakog radnog dana do dana zaključenja biračkog spiska 31.decembra 2021.godine.

Građani mogu od raspisivanja referenduma do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska 25.decembra 2021.godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Gornji Milanovac (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica.

Glasači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva republike Srbije, najkasnije do 25.decembra 2021.godine, mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećem referendumu glasati u inostranstvu.

Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac do zaključenja biračkog spiska, odnosno 31.decembra 2021.godine.

Nakon zaključenja biračkog spiska 31.decembra 2021.godine, građani mogu podneti zahtev za promene u biračkom spisku neposredno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili preko opštinske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu boravišta za interno raseljena lica, zaključno sa 12.01.2022.godine.