JVP „Srbijavode“ realizovaće više projekata na području Čačka

sep 20, 2022 | Društvo | 0 Komentara

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je danas, zajedno sa svojim saradnicima, održao sastanak sa rukovodstvom JVP „Srbijavode“, kako bi se razmenila mišljenja o realizaciji nekoliko kapitalnih projekata, koje ovo javno preduzeće zajedno sa Gradom Čačkom, sprovodi na našoj teritoriji.

U uvodnom izlaganju Goran Puzović, direktor JVP „Srbijavode“ je rekao da je suštinska stvar sagledati „kako možemo jedni drugima da pomognemo“. U tom kontekstu, jedan od ciljeva današnjeg sastanka, bio je da se postigne dogovor o zajedničkom upravljanju branom u Parmencu u narednom peridu, kako bi joj se vratila multifunkcionalna namena. Tehničkom modernizacijom brane, biće očuvan njen kapacitet za vodosnabdevanje i korišćenje vode za sistem za navodnjavanje, čiji se završetak građevinskih radova očekuje za mesec i po dana, a nakon toga, planirana je ugradnja opreme. JVP „Srbijavode“ ima nameru da do polovine 2023. godine uradi idejni projekat pojedinačnih priključaka za pojedinačne korisnike – poljoprivredne proizvođače sa kojima će se, u narednom periodu, organizovati sastanak.

Paralelno sa ovim poslovima, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ je kompletiralo tehničku dokumentaciju za uređenje rečnog korita Zapadne Morave uzvodno od brane u Parmencu. Planirano je da uklanjanje viška materijala iz rečnog korita izvrši JVP „Srbijavode“, a da Grad Čačak, deponovani materijal dobije za potrebe nasipanja nekategorisanih puteva.

Podrška JVP „Srbijavode“ nije izostala ni u postupku projektovanja crpne stanice na Ljubić keju, za koju je urađena projektno-tehnička dokumenatcija za izdavanje građevinske dozvole. U toku je tehnička kontrola projekta, nakon čega sledi podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole, a nakon toga raspisivanje javne nabavke za izbor izvođača radova na izgradnji crpne stanice, za šta je Grad Čačak izdvojio 89 miliona dinara iz budžeta.

Takođe, na sastanku je dogovoreno da predstavnici „Srbijavoda“, Grada Čačka i JP „Gradac“ obiđu sve mostove na vodotokovima prvog reda koji su u nadležnosti JVP „Srbijavode“ (Čemernica i Kamenica) u cilju izrade elaborata za uređenje rečnih korita u zoni mostova. U planu je takođe, da ista ekipa, razmotroti lokacije na Čemernici i Kamenici, na kojima bi bila moguća izgradnja bujičnih brana, kako bi se smanjio rizik od poplava.

U cilju razvoja Ovčarsko-kablarske klisure, JVP „Srbijavode“ će formulisati projektni zadatak, kako bi Grad Čačak budžetom za 2023. planirao sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za uređenje i regulaciju starog korita reke Zapadne Morave u Ovčar Banji, u skladu sa važećim PGR Ovčar Banja.

Direktor JVP „Srbijavoda“ Goran Puzović upoznao je gradonačelnika Todorovića sa dinamikom radova na izgradnji brane sa akumalacijom „Arilje-profil Svračkovo“ i činjenicom da je izvršeno kompletno inoviranje projektno-tehničke dokumentacije na osnovu analize, koju je sprovelo JVP „Srbijavode“.