Foto: Špijunka

Prema podacima čačanskih institucija pravosuđa, kao i iz Policijske uprave u Čačku na području ovog grada gotovo i da nema pojave krađe saobraćajnih znakova. To je logičan zaključak jer u njihovim odgovorima dostavljenim našoj redakciji procesuiranih za krađu i oštećenje saobraćajne signalizacije gotovo i da nema, a policiji je ove godine prijavljen samo jedan slučaj krađe dva saobraćajna znaka.

Napominjemo da ekipe JP „Gradac“ bar tri do četiri puta nedeljno popravljaju ili vrše kompletnu zamenu ukradene ili oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije na saobraćajnicama koje su u njihovoj ingerenciji.

Podsećamo da je samo nekoliko dana pred tragediju koja se ove godine dogodila u Jančićima, a koja je odnela živote četiri mladića starosti od 18 do 23 godine, sa puta na kojem su stradali ukradeni znakovi koji upozoravaju na oštećenje na putu. Desetak dana pre nesreće izlivanjem Kamenice došlo je do oštećenja puta, gde su postavljeni znakovi koji su preko noći nestali, o čemu smo već izveštavali.

Da li i u kojoj meri se ova pojava sankcioniše proveravali smo kod nadležnih institucija u Čačku.

U odgovoru koji je dostavljen iz čačanskog Višeg suda se kaže da pred ovom institucijom nije vođen nijedan slučaj za ovo krivično delo, jer prema visini zaprećene kazne, ovakvi postupci se vode pred osnovnim sudovima.

Viši sud
Foto: Špijunka – odgovor Višeg suda u Čačku

Odgovor na isto pitanje stigao nam je u iz Osnovnog suda u Čačku u kojem se kaže da u protekle dve godine pred ovom institucijom nije vođen nijedan postupak za krivično delo predviđeno članom 290 Krivičnog zakonika.

Osnovni sud odgovor
Foto: Špijunka – Odgovor Osnovnog suda u Čačku

U Višem javnom tužilaštvu kažu da tokom prošle i ove godine nije podneta nijedna prijava za krivično delo iz člana 204 koji obuhvata krađu saobraćajne signalizacije, pa samim tim nije bilo ni procesuiranih niti osuđenih. Takođe, nije bilo ni prijava za krivično delo iz člana 290 kojim se sankcioniše ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom.

Foto: Špijunka – Više javno tužilaštvo u Čačku

Tek Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku ove godine je podneta jedna krivična prijava iz člana 204 KZ zbog krađe uređaja sistema saobraćaja i veza, odnosno delova tih uređaja. Iz OJT kažu da je u ovom slučaju u toku predistražni postupak. Za krivično delo ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom po članu 290 KZ ove i prošle godine nije bilo krivičnih prijava.

Foto: Špijunka – Osnovno javno tužilaštvo Čačak

U ovdašnjoj Policijskoj upravi u prošloj godini za krađu znakova nije bilo prijava, dok je u ovoj prijavljen slučaj krađe dva saobraćajna znaka u Preljini, koja kako ne bi ugrozili bezbednost saobraćaja odmah zamenjeni novim, rekli u u PU Čačak.

Prema važećim zakonskim propisima RS osoba koja počini tešku krađu po članu 204 KZ može biti kažnjena zatvorskom kaznom od jedne do osam godina. Prema članu 290 KZ za krađu znaka koji za posledicu ima ugrožavanje tuđih života najviša zaprećena kazna je tri godine robije. Ako na sudu dokaže da je krivično delo počinjeno iz nehata može da prođe i sa novčanom kaznom.

Dok kod nas vandali i kradljivci prolaze nekažnjeno u svetu se ovaj veliki problem rešava i sankcioniše drugačije. U Švedskoj se recimo, krađa saobraćajne signalizacije tretira kao vrlo specifično krivično delo. U njihovom zakonodavrstvu je predviđeno da se pored krivičnih sankcija koje kradljivac dobija zbog ugrožavanja tuđih života, on obavezno mora da prođe i psihijatrijski pregled.

Izvor: Špijunka.rs

baner cacak