Projekat izmuljavanja jezera Međuvršje

feb 21, 2023 | Ekonomija | 0 Komentara

Povodom dosadašnjih aktivnosti koje su sprovedene u vezi sa izmuljavanjem jezera Međuvršje oglasili su se Turistička organizacija Čačak i Grad Čačak. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

Projekat sanacije jezera Međuvršje, sprovodi se shodno Uredbi Vlade Republike Mađarske, br.1105/2019, odnosno u skladu sa odredbama bilateralnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj pomoći, koju je Republika Mađarska odobrila Republici Srbiji.
U vezi sa predmetnim projektom, Agencija za promociju izvoza Republike Mađarske (HEPA), na osnovu sprovedene procedure javne nabavke, imenovala je privredno društvo „Naturaqua, Environmental Protection, Planning and Services Ltd“, Budapest, kao nosioca aktivnosti na realizaciji predmetnih projekata (u daljem tekstu: “ Naturaqua ”).

U toku pripreme za realizaciju projekta, podnet je Zahtev o uslovima za zaštitu prirode Ministarstvu za zaštitu životne sredine za planirane aktivnosti izabranih dobavljača, koje su u vezi sa uslugama ekologije, geologije i uzorkovanja vode i sedimenta. Na osnovu podnetog Zahteva, Ministartvo zaštite životne sredine izdalo je Rešenje o uslovima zaštite prirode, o kome su formalno obavešteni JP „Srbijašume“, Zavod za zaštitu prirode Srbije i TO Čačak.
Izvršeno je batimetrijsko snimanje korita jezera, radi procene i rasporeda sedimenta u jezeru. Snimalo se u dva različita vremenska intervala, zbog ograničenog pristupa pojedinim delovima jezera u predzimskom periodu (usled bujne vegetacije). Na osnovu snimanja sačinjena je mapa preseka korita jezera i rasporeda količine sedimenta.
Uz angažovanje akreditovane laboratorije na poslovima izrade fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških analiza vode i sedimenta jezera, izvršena je klasifikacija vode i sedimenta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji. Sačinjen je izveštaj o izvršenoj laboratorijskoj analizi vode i sedimenta jezera Međuvršje.
Izrada dela projekta koji se odnosi na energetiku (HE Međuvršje) i hidrologiju (zaštita od poplava) je u završnoj fazi. Zbog toga su zatraženi dodatni podaci od Hidrometeorološkog zavoda Srbije, u vezi sa meteorološkim parametrima jezera Međuvršje, kao i okolnim meteorološkim stanicama (Valjevo, Požega, Zlatibor).
Napravljen je opis lokacije, odnosno činilaca životne sredine, koji mogu biti izloženi uticaju, zapravo opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta sanacije jezera na životnu sredinu.
U dosadašnjoj realizaciji projekta sanacije jezera Međuvršje određene su sve planirane aktivnosti koje, uslovno, čine „kičmu“ projekta. Na ovaj način definisani su osnovni ulazni parametri o količini, rasporedu i kvalitetu sedimenta i vode, kao validan osnov za modeliranje mogućih alterantiva sanacije i analizu njihovih pojedinačnih troškova i koristi.
Kompletiranjem katastarsko-topografskog plana za jezero Međuvršje, biće konačno definisani i uslovi za projektovanje pristupa jezeru u realizaciji odobranih alternativa sanacije, kao i alaternativa odlaganja i remedijacije sedimenta.

Na kraju, treba istaći da je dosadašnja realizacija projekta imala punu podršku i kooperativnost Vlade Republike Srbije, resornih ministarstava i preduzeća, zahvaljujući kojoj su značajno ubrzani pojedini procesi u radu.

Grad Čačak i Turistička organizacija Čačka

Ruska vakcina „Sputnik V“ stigla u Čačak

Ruska vakcina „Sputnik V“ stigla u Čačak

ČAČAK – U Čačak je stigao kontigent vakcine Sputnik V, pa Čačani koji već izvesno vreme čekaju imunizaciju trećom dozom ove vakcine, već danas mogu da odu na vakcinalni punkt u Domu kulture.Direktor Doma zdravlja Čačak dr Aleksandar Pajović izjavio je da oko 1.000 Čačana čeka ...
Svečano otvorene nove prostorije Mesne zajednice „Alvadžinica“

Svečano otvorene nove prostorije Mesne zajednice „Alvadžinica“

Foto: G.U. Čačak U naselju Alvadžinica, u Ulici braće Spasića, otvorene su nove prostorije Mesne zajednice “Alvadžinica”, a svečanom otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je simbolično meštanima ovog kraja grada uručio “ključ za novi objekat”. S...
Korona odnela još dva života u Čačku

Korona odnela još dva života u Čačku

ČAČAK – Na kovid odeljenjima Opšte bolnice u Čačku u protekla 24 sata preminula su još dva pacijenta, reč je o Čačanima starosne dobi 64 i 89 godina.  U kovid paviljonima trenutno su hospitalizovana 160 pacijenata, pet više nego dan pre. U respiratornom centru smešteno je 14 najte...
Na proleće počinje izgradnja Zdravstvene stanice Ljubić

Na proleće počinje izgradnja Zdravstvene stanice Ljubić

Izgled buduće Zdravstvene stanice Ljubić Naredne godine u Ljubiću će početi izgradnja nove „Zdravstvene stanice Ljubić“.  Na projektu se radilo skoro tri godine, a sada su stečeni svi formalno-pravni uslovi za početak izgradnje objekta. Vrednost investicije je 370 miliona di...