Vidikovac na Kablaru biće jedna od 10 najpoželjnijih destinacija sa „Skywalk“ sadržajima

sep 5, 2023 | Društvo | 0 Komentara

Ideja o izgradnji modernog vidikovca na vrhu Kablara, umesto postojećeg, čija je izgradnja takođe bila osporavana, postoji još od prvih koraka u izradi Prostornog plana područja posebne namene Predeo izuzetnih odlika „Ovčarsko – kablarska klisura“ (u daljem tekstu PPPPN PIO OKK). Na inicijativu gradskog rukovodstva grada Čačka, na čelu sa gradonačelnikom Milunom Todorovićem, Vlada Republike Srbije je još 2017. godine opredelila 12,5 miliona dinara za izradu ovog strateški važnog dokumenta, na koji se čekalo još od 2000. godine. Izrada ovog plana, u postupku javne nabavke je poverena jednoj od najeminentnijih kuća u našoj zemlji – Institutu za urbanizam i arhitekturu Srbije, a podrazumevala je između ostalog i Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, Javni uvid u trajanju od 30 dana, kao i Javnu prezentaciju i Javnu sednicu Komisije za javni uvid.

Rani javni uvid trajao je od 03. do 17. oktobra 2017. godine. Javni uvid u Nacrt PPPPN PIO OKK i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja istog na životnu sredinu, održan je od 28. maja do 26. juna 2018. godine. JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta održana je 6. juna 2018. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Čačak. JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID održana je po završetku javnog uvida, 6. jula 2018. godine na istom mestu. Primedbi na izgradnju vidikovca, planiranog kao strateški važnog objekta, tada nije bilo, kako od pojedinaca, tako i od brojnih udruženja. Za vidikovac se u PPPPN PIO OKK između ostalog kaže:

Osnovni principi zaštite, uređenja i održivog razvoja područja Prostornog plana jesu:

– unapređenje turističko rekreativne infrastrukture (posebno vidikovca na Kablaru, poletišta za paraglajding na Ovčaru, realizacija potencijalne žičare Ovčar Banja – Kablar, uređenje i korišćenje koridora uskih pruga za biciklizam i rekreaciju, uređenje planinarskih i šetnih staza i dr.)

Suštinski, Prostornim planom utvrđen je planski osnov za ZAŠTITU, uređenje i održivo korišćenje Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“, jedinstvene kulturno-istorijske celine sa devet manastira, na delovima teritorija grada Čačka i opština Lučani i Požega.

Dakle, svi oni koji danas pozivaju na „javne rasprave“, u novoizgrađenom objektu gradske biblioteke i u šumi na Kablaru, tada su bili u prilici da iznesu svoj stav o ovom važnom pitanju, kako zakonska regulativa i predviđa, a ne onako kako pojedinci smatraju da treba, verujući da je dovoljno da se okupi pet ljudi u šumi i zaustavi proces koji traje 6 godina. Nakon usvajanja PPPPN PIO OKK, naredna prilika da se iznese stav o vidikovcu, bila je Javna rasprava i Javna prezentacija o Nacrtu uredbe o proglašenju predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisuraˮ i Studiji zaštite, održanoj 7. aprila 2021. godine u prepunoj skupštinskoj sali Gradske uprave grada Čačka. Na ovom skupu, kome su prisustvovali mnogi zainteresovani pojedinci i predstavnici brojnih udruženja koja se bave sportskim i kulturnim aktivnostima, zaštitom životne sredine i sl., bilo je brojnih primedbi, rasprave, dogovora itd., ali niko nije dovodio u pitanje izgradnju vidikovca.

Dakle, u javnosti su teze potpuno zamenjene. Oni koji su danas napadani kao „uništitelji Kablara“, upravo su oni koji su utvrdili zaštitu, proširili obuhvat zaštićenog područja na 4.910,80 hektara i podigli stepen zaštite u pojedinim područjima. Oni su ti koji su zaustavili i sprečili neplansku i nedozvoljenu gradnju u OKK i stvorili osnov za razvoj i izgradnju sadržaja u klisuri, uz poštovanje usvojenih dokumenata koji podrazumevaju zaštitu prirodnih i kulturnih dobara. Ocenu u svim ovim postupcima, dali su vrhunski stručnjaci iz oblasti prostornog planiranja i zaštite životne sredine, pre svega stručna lica iz Zavoda za zaštitu prirode, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Slušajući brojne kritike u poslednjih nekoliko dana, počev od one čuvene kako će sivi soko udariti glavom u staklo na vidikovcu, jedina kritika koja je imala smisla jeste komentar da je Ovčar Banji potrebnija kanalizacija nego vidikovac. Baš zbog toga što znamo koliko je kanalizacija neophodna za razvoj Ovčar Banje, taj projekat je jedan od prioritetnih u agendi Radne grupe Vlade Republike Srbije za razvoj Ovčarsko kablarske klisure. Bilo je neophodno da se izvrši izmena Plana generalne regulacije kako bi se stvorio osnov za projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže. Projekti su danas u završnoj fazi, a paralelno sa njima i postupak parcelacije, koji je preduslov za rešavanje imovinsko pravnih odnosa za dobijanje građevinske dozvole i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže. Dakle, radimo na tome i nema razloga da govorimo o tome šta je potrebnije, jer ćemo realizovati sve planirane projekte, samo je za neke potrebno više vremena. Uzgred, staklo na vidikovcu sadržaće zaštitni sloj koji se koristi svuda u svetu u građevinarstvu za odvraćanje ptica.

Prvi i osnovni motiv za izgradnju vidikovca, zasnovan je na lepoti pogleda na meandre Zapadne Morave, Kablar i Ovčar Banju sa vidikovca, za koga mnogi smatraju da je uz Uvac i Taru jedan od najlepših u Srbiji. Naša želja jeste da svi posetioci Kablara, bez obzira na godine, fizičke predispozicije, motoričke sposobnosti i sl., mogu bezbedno da dođu do vidikovca i da na njemu uživaju. Izgradnjom puta od Ovčar Banje i puta kroz Čvrkiće, stvara se mogućnost i dolaska velikih autobusa i organizovani turističkih tura do vidikovca. Posete ovoj lokaciji su postale toliko brojne i posetioci više nisu samo vešti i sposobni planinari i poznavaoci Kablara, tako da je potrebno i pitanje bezbednosti posetilaca podići na najviši nivo. Ekonomski faktor i prihod koji će ostvarivati grad i meštani ovoga kraja, nisu bili naš osnovni motiv, ali je to svakako značajan detalj, jer će izgradnja vidikovca nesporno uticati na razvoj čitavog kablarskog kraja, a obezbeđeni prihodi grada će biti usmereni na dalji održivi razvoj Ovčarsko – kablarske klisure, naročito sa aspekta zaštite životne sredine.

Biokovo, Croatia – March 30, 2021: glass skywalk at the tallest mountain in Dalmatia.

Svesni smo i da realizacija ovog projekta nosi sa sobom brojne izazove. Stvaranje uslova i privlačenje turista da posete vidikovac na Kablaru, nameće obavezu pojačanog angažovanja naših javno-komunalnih preduzeća na čišćenju i uređenju ovog prostora, ali smo sigurni da ćemo tom izazovu uspešno odoleti.

Sve u svemu, put do građevinske dozvole broj 351-02-04395/2022-07 ROP-MGSI-22540-CPI-2/2022 od 26.01.2023.godine, izdate od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kojom se Gradu Čačku izdaje Rešenje o građevinskoj dozvoli za izgradnju vidikovca na Kablaru, trajao je 6 godina i nakon obezbeđenih sredstava u iznosu od 80 miliona dinara od Vlade Republike Srbije i sprovedenog postupka javne nabavke, radovi će uskoro biti započeti. Ocena šire javnosti i brojnih udruženja je pozitivna, a projekat urađen od strane „Energoprojekta“ kao veoma cenjene projektantske kuće, dobio je sve potrebne saglasnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine i svih ostalih imaoca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova. Radovi koje je par neodgovornih pojedinaca stopiralo, ulazeći na gradilište i na privatan posed, ugrožavajući tako i svoju bezbednost, kao i bezbednost radnika na gradilištu, odnose se na izgradnju pristupnog puta za gradilište i nije bilo potrebe za postavljanjem često pominjane građevinske table. Sada ćemo postaviti građevinsku tablu za izgradnju vidikovca, koja jeste Zakonom propisana i bez odlaganja nastaviti radove koje građani Čačka, meštani kablarskih sela, ali i brojni turisti sa nestrpljenjem očekuju. Najbolja potvrda ove tvrdnje leži u činjenici da su meštani ovog kraja, tokom projektovanja puta od Ovčar Banje i puta kroz Čvrkiće, na deonici dugoj 8 kilometara, bez ijednog jedinog dinara poklonili gradu Čačku zemljište potrebno za proširenje puta prilikom izgradnje. Bunt mladih ljudi, kada je u pitanju zaštita životne sredine, potpuno je logičan i razumljiv. Nama je njihov glas po ovom pitanju veoma važan, ali i oni moraju da shvate da postoje procedure u koje su trebali blagovremeno da se uključe i da iznesu svoj stav. Sada je došao trenutak da čuju i naše argumente, da podrže nastavak radova, da iznesu svoje stavove kako da čuvamo Kablar nakon izgradnje vidikovca i dolaska velikog broja posetilaca. Slične proteste smo imali i prilikom rekonstrukcije Ulice Veselina Milekića, kada su pojedinci grlili trula stabla „štiteći“ ih od nas „drvoseča“, koji smo od tada u našem gradu zasadili oko 5.000 novih stabala. Svi građani Čačka danas vide kako ta ulica i stabla u njoj izgledaju. Slične su reakcije bile i prilikom izrade PGR „Sportski centar“, pa se ispostavilo da je taj plan koje je uradilo naše JP „Gradac“ osvojio prvu nagradu na 31. Međunarodnom salonu urbanizma. Projekat čišćenja jezera u Parmencu, lažni ekolozi su nam uspešno privremeno stopirali, na veliku štetu građana Čačka i to nam je nauk da nema predaje i kompromisa kada je interes građana Čačka u pitanju. Sada, nakon što su propali protesti kod Stepinog spomenika, mladi pesnik, vođa svih protesta u našem gradu, glasno viče „Ruše nam Kablar“. Mladi čoveče, gradimo Kablar, gradimo Čačak, gradimo Srbiju. Ono što su auto-putevi za razvoj infrastrukture i privrede, to je vidikovac za razvoj turiz i privrede, to je vidikovac za razvoj turizma, kao značajne privredne grane za naš grad.

U prilog svim našim tvrdnjama i brojnim analizama urađenim tokom izrade Prostornog plana, Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Uredbe o zaštićenom području, na uvid javnosti dostavljamo i brojne fotografije vidikovaca širom Evrope i sveta koji ni na koji način nisu ugrozili biodiverzitet, ali svakako jesu ove gradove učinili prepoznatljivima i poželjnima prilikom izbora turističke destinacije koju morate posetiti.

U KOVID BOLNICI U ČAČKU ČAK ČETIRI SMRTNA ISHODA

U KOVID BOLNICI U ČAČKU ČAK ČETIRI SMRTNA ISHODA

ČAČAK – NA kovid odeljenjima Opšte bolnice Čačak u protekla 24 sata preminula su čak četiri pacijenta. Bitku sa koronom su izgubili troje Čačana, dve žene starosne dobi 63 i 75 i muškarac od 85 godina, kao i jedna Ivanjičanka (71). U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu...
Gradiće se novi vrtić u Zablaću

Gradiće se novi vrtić u Zablaću

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Branko Ružić potpisao je sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem sporazum o izgradnji vrtića u Zablaću. Izgradnju finansira resorno ministarstvo u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, čime se nastavlja sprovo...
Konačno zakazana sednica UO Crvenog krsta u Čačku

Konačno zakazana sednica UO Crvenog krsta u Čačku

ČAČAK- TUŽBA za zlostavljanje na radu, razbijena glava zaposlenog u Crvenom krstu, zahtev vladajuće partiije da se policija uključi u rešavanje slučaja napada na odbornika, konačno su naterali najviši organ upravljanja u čačanskom Crvenom krstu da sazove hitnu sednicu. Predsednica Đena V...